Κοινωνικό,πολιτικό & οικονομικό σύστημα

 1. La Education Prohibidad [2012] Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση [GR]
 2. The Man From Earth [2011] Ο Άνθρωπος από την Γη
 3. Debtocrasy [2011] Χρεοκρατία [GR]

 4. Zeitgeist: Moving Forward [2011] Zeitgeist: Προχωρώντας Μπροστά [GR]
 5. Homenatge a Catalunya II [2010] Φόρος Τιμής στην Καταλονία ΙΙ [GR]
 6. Collapse [2009] Κατάρρευση [GR]
 7. Us Now [2009] Εμείς Τώρα [GR]
 8. Μοney as Dept II Promises Unleashed [2009] Το Χρήμα ως Χρέος Υποσχέσεις που Ξέφυγαν [GR]
 9. The Crisis of Credit Visualized [2009] Η Παρουσίαση της Κρίσης της Πίστωσης [GR]
 10. Peter Joseph – Where are we Going? [2009] Διάλεξη του Peter Joseph [GR]
 11. Zeitgeist Orientation Guide [2009] Οδηγός για τον Ακτιβιστή [GR]
 12. Confessions of an Economic Hitman [2008] Εξομολόγηση ενός Οικονομικού Δολοφόνου [GR]
 13. Zeitgeist Addendum [2008] Zeitgeist Η Συνέχεια [GR]
 14. The Money Masters [2008] Οι Άρχοντες του Χρήματος [GR]
 15. The Evilness of Power [2008] Η Διαβολικότητα της Εξουσίας [GR]
 16. Esoteric Agenda [2008] Esoteric Agenda [GR]
 17. Consuming Kids [2008] Καταναλώνοντας Παιδιά
 18. To Shoot an Elephant [2008] Κυνηγώντας Ελέφαντες [GR]
 19. Good Copy Bad Copy [2007] Καλό Αντίγραφο Κακό Αντίγραφο
 20. Capitalism Hits the Fan [2007] Ο Καπιταλισμός Χτυπάει Κόκκινο
 21. Money as Debt [2007] Το Χρήμα ως Χρέος [GR]
 22. The War on Democracy [2007] Ο Πόλεμος στην Δημοκρατία
 23. Copyright vs. Community [2007] Πνευματικά Δικαιώματα εναντίον Κοινότητας [GR]
 24. Zeitgeist The Movie [2007] Zeitgeist Η Ταινία [GR]
 25. Timothy Leary – The Man who Turned on America [2006] Timothy Leary – Ο Άνθρωπος που Στράφηκε Εναντίον της Αμερικής
 26. Fiat Empire – Why the Federal Reserve Violates the U.S. Constitution [2006] Το Παράνομο Federal Reserve
 27. No End in Sight [2007] Χωρίς Τέλος στον Ορίζοντα
 28. The Power of Nightmares [2005] Η Δύναμη των Εφιαλτών [GR] (3 μέρη)
 29. Enron: The Smartest Guys in the Room [2005] Enron: Οι Εξυπνότεροι τύποι στο δωμάτιο
 30. The Corporation [2004] Η Εταιρία [GR]
 31. Μemoria de Saqueo [2003] Η Μνήμη της Λεηλασίας [GR]
 32. Surplus: Terrorized Into Being Consumers [2003] Πλεόνασμα: Τρομοκρατώντας μας σε Καταναλωτές [GR]
 33. Fahrenheit 9/11 [2004] Φαρενάιτ 9/11 [GR]
 34. Secret History of the Credit Card [2004] Η Κρυφή Ιστορία της Πιστωτικής Κάρτας
 35. The Century Of The Self [2002] Ο Αιώνας του Εαυτού [GR] (4 Μέρη)
 36. Totally Bill Hicks – It’s Just A Ride [1994] Ολοκληρωτικά Bill Hicks
 37. Beyond Citizen Kane [1993] Πέρα από τον Πολίτη Κέιν
 38. Manufacturing Consent [1992] Κατασκευαστική Συγκατάθεση
 39. Bill Hicks: Dark Poet [1991] Bill Hicks: Ο Σκοτεινός Ποιητής [GR]
 40. Network [1976] Το Δίκτυο [GR]

Περιβάλλον & Συμβίωση

 1. Making the Connection [2010] Κάνοντας την Σύνδεση
 2. The Story of Broke [2011] Η Ιστορία του Χρέους
 3. The Story of Electronics [2010] Η Ιστορία των Ηλεκτρονικών
 4. The Story of Bottled Water [2010] Η Ιστορία του Νερού σε Μπουκάλι
 5. The Cove [2009] Ο Ορμός [GR]
 6. Home [2009] Πατρίδα [GR]
 7. Food, Inc. [2009] Φαγητό Α.Ε. [GR]
 8. The Story of Cap & Trade [2009] Η Ιστορία του Cap & Trade [GR]
 9. The Story of Stuff [2009] Η Ιστορία των Πραγμάτων [GR]
 10. Food Matters [2008] Η Τροφή Μετράει [GR]
 11. Earth The Climate Wars [2008] Γη Οι Μάχες για το Κλίμα [GR] (3 Μέρη)
 12. In Transition [2008] Στη Μετάβαση [GR]
 13. Flow – For Love of Water [2008] Ροή – Για την Αγάπη του Νερού
 14. Vaccine Nation [2008] Έθνος Εμβολίων
 15. The World According to Monsanto [2008] Ο Κόσμος σύμφωνα με την Monsanto [GR]
 16. Garbage Warrior [2007] Ο Πολεμιστής των Σκουπιδιών
 17. The Great Global Warming Swindle [2007] Η Μεγάλη Αυταπάτη για την Παγκόσμια Θέρμανση [GR]
 18. Earthlings [2007] Γήινοι [GR]
 19. An Inconvenient Truth [2006] Μία Άβολη Αλήθεια
 20. A World Without Water [2006] Ένας Κόσμος Δίχως Νερό
 21. Who Killed The Electric Car? [2006] Ποιος Σκότωσε το Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο; [GR]
 22. Strange Days on Planet Earth [2005] Περίεργες Μέρες στον Πλανήτη Γη (4 Μέρη)
 23. Big Sugar [2005] Το Μεγάλο Κόλπο με την Ζάχαρη
 24. La Belle Verte [1996] Το Υπέροχο Πράσινο

Επιστήμη, Τεχνολογία & Προσωπική Εξέλιξη

 1. The Fabrig of the Cosmos [2011] Το Νήμα του Σύμπαντος (4 μέρη)
 2. The Story of Science [2011] Η Ιστορία της Επιστήμης
 3. Time [2011] Χρόνος (4 μέρη)
 4. Designing The Future [2009] Σχεδιάζοντας το Μέλλον [GR]
 5. Religulous [2008] Religulous [GR]
 6. Kymatica [2008] Κυμάτικα [GR]
 7. Body Contruction Errors [2008] Κατασκευαστικά Λάθη Σώματος
 8. Visions Of The Future [2007] Οράματα του Μέλλοντος [GR] (3 Μέρη)
 9. Human v2.0 [2007] Άνθρωπος Έκδοση 2η
 10. FutureCar: The Fuel [2007] Μελλοντικό Αυτοκίνητο: Το Καύσιμο
 11. The Root of All Evil? [2006] Η Ρίζα Όλων των Κακών; [GR]
 12. Future By Design [2006] Το Μέλλον Βάσει Σχεδίου [GR]
 13. Journey to the Edge of the Universe [2005] Ταξίδι στην Άκρη του Σύμπαντος [GR]
 14. Nikola Tesla: The Genius Who Lit the World [2004] Nikola Tesla: Ο Άρχοντας του Κόσμου [GR]
 15. J. Krishnamurti Why don’t you change [1965] Γιατί δεν αλλάζεις; [GR]
 16. J. Krishnamurti About life and death [1965] Για την ζωή και τον θάνατο [GR]
 17. J. Krishnamurti World suffering [1965]  Ο κόσμος που υποφέρει [GR]
 18. J. Krishnamurti Who are you? [1965] Ποιος είστε; [GR]
Number of Views:9816